Bæredygtighed, en naturlig del af alt, hvad vi gør

Hos Once Upon har vi en vision om en holistisk fremtid, der er forankret i vores engagement over for vores dedikerede medarbejdere, højt værdsatte kunder og den planet, vi deler. Vores mission er enkel, men ikke desto mindre dybfølt: At skabe værdi, der rækker ud over bare profit. Alle vores handlinger har en effekt et eller andet sted – og vi ønsker at tage ansvar for både vores handlinger og deres effekter. Det er ikke bare en holdning, men en forpligtelse. Vores opfattelse af verden strækker sig ud over vores egen virksomhed. Den har dybe rødder i alle de relationer, vi etablerer med vores omgivelser. Vores B Corp-certificering understreger vores holistiske syn på forretningen, hvor vi ser på dens effekter som helhed. Med denne tilgang ønsker vi at skabe en positiv kædereaktion, der rækker langt længere end vores virksomhed, ind i samfundet i bredeste forstand, så vi gør en forskel i verden på en meningsfuld og holdbar måde. Vores arbejde består af fire områder, som hver især repræsenterer vores engagement i bæredygtighed. Disse områder viser os vejen, men vi ved også samtidigt, at vores arbejde er en løbende proces. Derfor stræber vi hele tiden efter at nå vores mål, mens vi lærer og vokser undervejs.

B Corp

Vi er B Corp-certificerede, hvilket afspejler vores forpligtelse til at leve op til høje standarder, både samfunds- og miljømæssigt.

Certificering

Vi er stolte over vores B Corp-certificering og ser det som et bevis på alt det hårde arbejde og den dedikation, vores medarbejdere hele tiden leverer, og som sikrer, at vi hele tiden kan leve op til de høje samfunds- og miljømæssige standarder.

Forpligtet over for fremtidens generationer

Med vores handlinger forsøger vi at være et led i en positiv forandring globalt. Vi tror på, at virksomheder spiller en afgørende rolle med hensyn til samfundsmæssige ændringer, idet de kan træde til, når regeringer og nonprofitorganisationer ikke slår til. Som B Corp-certificeret virksomhed dedikerer vi os til at bruge vores vækst til større formål end bare at tjene penge. Det betyder, at vi prioriterer vores medarbejderes trivsel, de forskellige lokalsamfund og miljøet. Traditionelt har virksomheder ofte prioriteret aktionærerne over alt andet. Men hos Once Upon har vores B Corp-rejse understreget vigtigheden af at tage højde for alle interessenter i vores økosystem. Lige fra vores medarbejdere over leverandørerne til kunderne og de samfund, vi tjener, arbejder vi ihærdigt på at sikre, at der tages hensyn til alle, når vi træffer beslutninger.

Forpligtelse over for fremtidige generationer

Vores troskab over for B Corps ”Erklæring om indbyrdes afhængighed” er urokkeligt. Vores løfte er at: – arbejde hårdt for de forandringer, vi ønsker at se i verden. – drive vores virksomhed med den overbevisning, at alle individer, alle ting og alle steder har en værdi i sig selv. – sikre, at vores produkter, praksisser og profit ikke skader, men gør godt for alle, idet vi anerkender, at vi alle har et ansvar for de nuværende og kommende generationer.

Business

Once Upon balancerer profitten med større formål og stræber efter den gennemsigtighed, der skaber positive effekter uden for virksomheden. Altid med en ambition om at forbedre menneskers mentale velvære gennem minder og historier fra det virkelige liv.

Adfærdskodeks

For os er etiske beslutninger grundlæggende. Vi holder os nøje til vores adfærdskodeks, både direkte og indirekte. Dette inkluderer vores partnere, som deler vores engagement i menneskerettigheder, miljøbeskyttelse, arbejdsmarkedslovgivning, etisk virksomhedsdrift, sundhedsstandarder osv.

Kundeengagement

Vores løbende dialog med kunderne er styrende for vores ressourceallokering, idet vi fokuserer på reel værdiskabelse.

Medarbejderengagement & værdisystem

Deltagelse og gennemsigtighed er hovedsøjler på vores arbejdsplads. Medarbejderne har et ord at skulle have sagt i forhold til vores strategiske retning, og de har indsigt i virksomhedens økonomi. Vores handlinger afspejler vores kerneværdier: Vi viser omsorg, mod, er frie og tager ansvar – værdier, der afspejles i vores lønsystem.

Print partnerskab

Vi er faste i troen på, at samarbejde er en drivkraft for positive forandringer. Vi samarbejder med trykkerier over hele verden, fra Australien til USA og et par steder derimellem. Vi tror på, at samarbejde er afgørende for at skabe en mere bæredygtig trykkeindustri, og derfor samarbejder vi løbende med alle vores partnere inden for trykkeri med henblik på at finde bedre bæredygtige løsninger og skabe innovation sammen

Samarbejde mellem virksomheder

Through the B Corp movement, we have discovered a collective of businesses working together to achieve greater transparency, accountability, and impact. Leading the charge for a new way of doing business that not only prioritizes profit but the well-being of everyone.

Mennesker

En hyldest til kernen af Once Upon – vores team og det samfund, vi er en del af.

Styrkende fortællinger

Vores sag: Once Upon ønsker at styrke menneskers velbefindende gennem minder og historier fra det virkelige liv – det er kernen i alt, hvad vi gør. Når man ser på billeder fra ens liv og oplevelser, kan det styrke fornemmelsen af ”sig selv”. Det bidrager til, at folk føler sig tilstrækkelige, og at deres liv har værdi, præcist som det er. Vi arbejder hele tiden på at få flere mennesker til at indse, hvor gavnligt det kan være at dokumentere historien om deres liv.

Medarbejder-ejerskab

Alle medarbejdere hos Once Upon har en andel i vores historie i kraft af medarbejderoptioner; et udtryk for, at vi gerne deler vores succes og vil sikre, at alle medarbejdere er dybt engageret i vores rejse.

Medarbejderes rettigheder og velvære

Med vores tilknytning til fagforeninger understreger vi vores engagement i vores medarbejderes rettigheder og trivsel. Desuden er vi engagerede i vores medarbejderes fysiske og mentale sundhed, idet vi tilbyder gratis behandlinger, lægger op til fysiske aktiviteter i arbejdstiden og opretholder et fleksibelt arbejdsmiljø, der tager højde for individuelle behov.

Samarbejde i lokalsamfundet

Uden for vores direkte aktiviteter strækker vores etiske engagement sig til leverandører og partnere. Alle, vi samarbejder med, overholder vores adfærdskodeks, som ikke alene sikrer, at vores værdier gennemsyrer alle dele af vores forretning, men også værner om medarbejdernes trivsel og arbejdsforhold hos vores partnervirksomheder.

Inddragelse og vækst

Vores eNPS-score er høj, som et udtryk for medarbejdernes tillid og tilfredshed. Men målingen af eNPS er også en påmindelse for os om den rejse, der ligger foran os. Vi vil fortsat arbejde for en arbejdsplads, hvor alle stemmer høres, og alle føler sig værdsat.

Planeten

Vores bevidste indsats for at tage os godt af og eksistere i harmonisk samklang med vores miljø.

Bæredygtige mål

Vores køreplan mod en grønnere fremtid inkluderer en ambition om netto-nul-CO2-udledning, FSC-certificerede indkøb, proaktiv CO2-kompensation og samarbejde med SME Climate Hub.

CO₂-Milepæle

Vi har klare mål om at reducere vores CO2-belastning pr. bog (referenceår 2022): 2026: Mål om 35 % reduktion. 2030: Mål om 50 % reduktion. 2040: Opnå netto-nul-drivhusgasemission.

Bæredygtige materialer

Papir er vores primære råstof. Vi tilbyder FSC-certificeret papir (FSC-MIX) i vores produkter på de fleste markeder; med løbende indsatser for, at det bliver globalt dækkende. Vores FSC-licensnummer er FSC-N003984.

Hvad er FSC?

FSC står for Forest Stewardship Council og er en uafhængig, international medlemsorganisation, der arbejder for miljøvenlig, samfundsansvarlig og økonomisk bæredygtig brug af verdens skove, via FSC-certificeringssystemet. De certificerede virksomheder overholder FSC’s regler (standarder) for skovbrug og sporbarhed. De, der følger reglerne, kan forsyne deres produkter med FSC-mærket. Med FSC-mærket kan forbrugere og virksomheder vælge træprodukter, der kommer fra bæredygtig skovbrug, hvilket vil sige en skovdrift, der tager hensyn til mennesker og miljø.

Energibesparelse

Samarbejde med vores trykkerier har medført signifikante CO2-reduktioner. Vores fælles rejse henimod større energibesparelser og omstilling til vedvarende energi fortsætter.

Vores trykkerier

Vi har trykkerier over hele verden, fra Australien til Amerika og et par steder derimellem. Vi tror på, at samarbejde er afgørende for at skabe en mere bæredygtig trykkeindustri, og derfor samarbejder vi løbende med alle vores partnere inden for trykkeri. For at finde bedre, bæredygtige løsninger og opnå innovation sammen.