Duurzaamheid, iets wat van nature deel uitmaakt van alles wat wij doen image

"...it's no longer acceptable to do the bare minimum."

Lina Andersson, CEO Once Upon

Duurzaamheid, iets wat van nature deel uitmaakt van alles wat wij doen

Bij Once Upon hebben we een visie van een holistische toekomst; een visie verankerd in een commitment richting ons toegewijde team, onze hooggewaardeerde klanten en de planeet die we met elkaar delen. Onze missie is net zo simpel als diep: waarde creëren die verder gaat dan winst.

B Corp

B Corp

We zijn B Corp gecertificeerd, als weerspiegeling van ons commitment te voldoen aan de hoge standaarden voor sociale en milieuprestaties.

Certificering

We zijn trots op onze B Corp certificering en zien het als een getuigschrift voor al het harde werk en alle toewijding van ons team om continu aan de hoge standaarden voor sociale en milieuprestaties te blijven voldoen.

Business als een kracht voor het goede

Via onze acties willen we een instrument zijn voor wereldwijde positieve verandering. We geloven dat bedrijven een essentiële rol spelen in de maatschappelijke uitdagingen, omdat ze inspringen op die momenten waarop overheden en non-pofitorganisaties het af laten weten. Als B Corp streven we ernaar onze groei te gebruiken voor hogere doelen dan geldelijk gewin en geven we voorrang aan het welzijn van onze werknemers, de gemeenschappen en het milieu.

Traditioneel gezien geven bedrijven vaak boven alles voorrang aan hun aandeelhouders. Voor Once Upon onderstreept onze B Corp journey echter het belang van het rekening houden met iedere stakeholder in ons ecosysteem. Van onze werknemers en leveranciers tot onze klanten en de gemeenschappen die we bedienen, we hechten eraan dat alle stemmen worden gehoord en worden meegewogen in ons besluitvormingsproces.

Commitment richting toekomstige generaties

Laat er geen misverstand bestaan over onze trouw aan de B Corp “Verklaring van onderlinge afhankelijkheid”. We beloven:

  • — hard te werken voor de veranderingen die we graag in de wereld willen zien.
  • — onze zakelijke activiteiten uit te voeren in de overtuiging dat ieder individu, ieder ding en iedere plek inherente waarde heeft.
  • — te zorgen dat onze producten, praktijken en winsten niets of niemand schaden en iedereen voordeel brengen als erkenning van onze gedeelde verantwoordelijkheid voor de huidige en de toekomstige generaties.
B Corp
Bedrijf

Bedrijf

Once Upon zoekt de balans tussen ‘profit’ en ‘purpose’ en streeft naar een transparantie die positieve effecten teweegbrengt buiten de muren van ons bedrijf om. We richten ons er in alles op de mentale gezondheid van mensen te verbeteren via herinneringen en verhalen uit het echte leven.

Gedragscode

Ethische besluitvorming is voor ons het fundament waarop alles steunt. Zowel binnen als buiten onze directe activiteiten houden we ons aan een strenge gedragscode. Dat geldt ook voor onze partners met wie we een commitment delen op het gebied van mensenrechten, milieubescherming, arbeidsrecht, ethisch verantwoord zakendoen en gezondheidsnormen enz.

Betrokkenheid van klanten

Onze doorlopende dialoog met klanten is bepalend voor onze toewijzing van middelen, waarbij het altijd ons doel is echte waarde te creëren.

Betrokkenheid van medewerkers & waardesysteem

Participatie en transparantie zijn de steunpilaren van onze werkplek. Onze medewerkers hebben een actieve stem in onze strategische richting en krijgen inzicht in de financiële situatie van het bedrijf. Onze acties weerspiegelen onze kernwaarden: we geven om elkaar, we durven, we zijn vrij en volledig verantwoordelijk — waarden die weerspiegeld worden in onze beloningsstructuur.

Samenwerking met printers

Ons geloof is sterk: samenwerking is de motor voor positieve verandering. We werken samen met printers over de hele wereld, van Australië tot de VS en menig plek ertussenin. Omdat we geloven dat samenwerking de sleutel is voor een duurzamere grafische industrie werken we continu samen met onze printpartners om te komen tot betere duurzame oplossingen en innovaties.

Zakelijke samenwerking

Through the B Corp movement, we have discovered a collective of businesses working together to achieve greater transparency, accountability, and impact. Leading the charge for a new way of doing business that not only prioritizes profit but the well-being of everyone.

Bedrijf
Mensen

Mensen

Mensen vormen de essentie van Once Upon — ons team en de gemeenschappen waar wij deel van uitmaken.

Inspirerende verhalen

Onze purpose: Once Upon wil mensen de middelen bieden hun welzijn te verbeteren aan de hand van herinneringen en verhalen uit het echte leven. Een inzicht dat ten grondslag ligt aan alles wat we doen. Het bekijken van foto’s van je leven en de ervaringen die je hebt opgedaan kan je eigenwaarde versterken, je het gevoel geven dat je "er mag zijn" en dat je leven waardevol is zoals het is. We zetten alles op alles mensen te helpen in te zien hoe waardevol het kan zijn het verhaal van hun leven vast te leggen.

Ownership

Leder lid van de Once Upon familie heeft via opties een aandeel in ons verhaal, een bewijs van ons geloof in het delen van onze successen en het waarborgen dat iedere medewerker nauw betrokken blijft bij onze gezamenlijke journey.

Rechten van werknemers & welzijn

Met ons lidmaatschap van vakbonden onderstrepen we ons commitment ten aanzien van de rechten en het welzijn van onze medewerkers. Maar we hechten ook grote waarde aan de fysieke en mentale gezondheid van ons team, bieden gratis therapieën aan, juichen fysieke activiteiten onder werktijd toe en staan voor een flexibele werkomgeving die tegemoet komt aan alle verschillende individuele behoeften.

Samenwerking met de gemeenschap

Naast onze directe activiteiten voelen we ons ook op ethisch vlak betrokken bij onze leveranciers en partners. Iedereen met wie we zakendoen dient zich te houden aan onze gedragscode. Niet alleen om te zorgen dat onze waarden doorsijpelen naar alle facetten van onze business, maar ook om het welzijn en de arbeidsomstandigheden van de werknemers van de bedrijven waarmee wij samenwerken te waarborgen.

Inclusiviteit & groei

Onze eNPS scores zijn hoog en vormen het bewijs voor het vertrouwen en de tevredenheid van onze medewerkers. Maar de eNPS herinnert ons ook aan de doorlopende journey die nog voor ons ligt. We blijven gecommitteerd aan het creëren van een werkplek waar iedere stem gehoord wordt en waarin ieder individu zich gewaardeerd voelt.

Mensen
Planeet

Planeet

Onze welbewuste inspanningen te zorgen voor en in harmonie samen te leven met onze omgeving.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Onze routekaart naar een groenere toekomst bestaat uit onze ambitie klimaatneutraal te zijn, alleen FSC-gecertificeerde grondstoffen in te kopen, proactief aan de slag te gaan met koolstofcompensatie en deel te nemen aan de SME Climate Hub.

Mijlpalen In Koolstof

We hebben duidelijke doelen opgesteld om onze koolstofintensiteit per boek te minimaliseren (referentiejaar 2022):

  • 2026: Ambitie 35% verlaging.
  • 2030: Doel 50% vermindering.
  • 2040: Nul uitstoot broeikasgassen.

Duurzame materialen

Papier is ons basismateriaal. We bieden FSC-gecertificeerd papier (FSC-MIX) aan voor producten op de meeste markten waarin we actief zijn en spannen ons blijvend in voor een mondiale dekking. Ons FSC-licentienummer is FSC-N003984.

Wat is FSC?

FSC staat voor Forest Stewardship Council, een onafhankelijke, internationale ledenorganisatie die zich aan de hand van de FSC-certificering inzet voor milieuvriendelijk, maatschappelijk verantwoord en economisch rendabel gebruik van de wereldwijde bossen. Gecertificeerde bedrijven volgen de regels (normen) van de FSC ten aanzien van verantwoord bosbeheer en traceerbaarheid. Bedrijven die de regels volgen, mogen hun producten voorzien van het FSC-logo. Aan de hand van het FSC-logo kunnen consumenten en bedrijven kiezen voor houtproducten afkomstig uit verantwoord beheerde bossen waarbij rekening wordt gehouden met het belang van mens en milieu.

Energiebesparing

Inspanningen op het gebied van samenwerking met onze printers hebben aanzienlijke verlagingen van onze koolstofvoetafdruk opgeleverd. Onze gezamenlijke journey op weg naar maximale energiebesparing en een transitie naar renewables is echter nog niet ten einde.

Planeet
Onze drukkers

Onze drukkers

We hebben drukkers over de hele wereld, van Australië tot Amerika en een paar plekken ertussenin. We zijn ervan overtuigd dat samenwerken cruciaal is voor een duurzamere grafische industrie en werken dan ook doorlopend samen met al onze partners binnen de sector. Om samen betere duurzame oplossingen te vinden en tot nieuwe innovaties te komen.

Onze drukkers

Help ons in ons werk om duurzamer te worden