Duurzaamheid, iets wat van nature deel uitmaakt van alles wat wij doen

Wij willen met Once Upon duurzaam zijn voor de lange termijn, zowel voor de planeet als voor de mensen die er leven. Wat we vandaag doen is bepalend voor morgen en onze gehele toekomst. We moeten nu verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat onze kinderen ook op een gezonde planeet kunnen leven. Met andere woorden: Nu we een bedrijf zijn gestart, moeten we daar ook volledig de verantwoordelijkheid voor nemen.

Wat we doen om ons doel te bereiken

We hebben een duidelijk plan ontwikkeld over hoe we verder willen gaan met ons duurzaamheidswerk. En we zijn nog maar net begonnen, maar in plaats van terug te kijken met het gevoel dat we eigenlijk eerder hadden moeten beginnen (is dat niet altijd zo?) kijken we liever vooruit en doen we er alles aan om te komen waar we willen zijn, en snel ook!

Hoe het plan eruit ziet:

Inzicht in onze eigen impact, en onszelf en onze leveranciers voortdurend uitdagen is essentieel om vooruitgang te boeken. We zijn ons ervan bewust dat we niet alle antwoorden hebben, maar dat we steeds meer leren. Om het wat concreter te maken, dit zijn drie van onze aandachtsgebieden op dit moment:

1. Onze omgeving in kaart brengen

Op dit moment dagen wij onze leveranciers uit op het gebied van milieu, ethiek en werkomgeving en dringen wij erop aan dat zij 'pronto' aan onze eisen voldoen. We brengen onze uitstoot in kaart en zodra we onze carbon footprint hebben berekend, vertellen we je precies hoe die eruitziet en hoe we van plan zijn 'm te verkleinen.

2. Follow-up

Alleen wanneer we volledige kennis en controle hebben over onze toeleveringsketen en emissies, kunnen we stappen in de goede richting zetten om onze bronnen op de slimst mogelijke manier te beheren. Ons bedrijf heeft bronnen nodig; bos, papiergrondstof, energie en brandstof, om er een paar te noemen. We onderzoeken momenteel manieren waarop we de impact van deze bronnen op het milieu kunnen verminderen. We willen bijvoorbeeld begrijpen hoe we kunnen bijdragen aan duurzamere bosbouw en welke veranderingen we kunnen aanbrengen om onze carbon footprint zo snel mogelijk te verkleinen. Een andere belangrijke 'hulpbron' voor ons zijn natuurlijk onze medewerkers - het waarborgen van een duurzame cultuur voor iedereen die bij Once Upon werkt is ook een van onze topprioriteiten op het gebied van duurzaamheid.

3. Chemische kennis

In 2022 werken we eraan om nog meer te leren over de chemicaliën en lijm die in onze producten worden gebruikt. Dit om kennis te vergaren over hoe onze impact eruit ziet, en wat we kunnen doen om deze te minimaliseren

Zorgvuldig gebruik van bronnen

Ons bedrijf heeft veel verschillende bronnen nodig; papier, energie en brandstof, om er maar een paar te noemen. We streven ernaar alleen de hulpbronnen te gebruiken die we echt nodig hebben en altijd meer terug te geven dan we nemen. Hierbij werken we met drie aandachtsgebieden:

1. Efficiënt gebruik van bronnen

Verspilling van hulpbronnen is nooit een goed idee, vanuit welk perspectief dan ook. Daarom werken we continu aan verbeteringen om elke verspilling van hulpbronnen te identificeren. Dit omvat alles, van afval bij de productie en minder herdrukken, tot slimmere transportoplossingen. Een voorbeeld is dat we onlangs de plastic verpakking rond onze boeken hebben verwijderd. Een ander voorbeeld is dat we onze boeken nu verzenden in een kleinere doos die 20% materiaal bespaart en ook minder weegt tijdens het transport. In 2022 onderzoeken we ook de mogelijkheid om nog meer gerecycleerde grondstoffen te gebruiken in onze boeken.

2. Duurzame bosbouw

Onze primaire grondstof is papier uit het bos. Het gebruik van papier met FSC-label in al onze producten is een eerste stap om ervoor te zorgen dat we zo zuinig mogelijk omgaan met hulpbronnen. Voor eind 2023 verwachten wij dat al onze drukkerijen uitsluitend papier met FSC-label gebruiken.

3. Onze energievoetafdruk

De energie van onze drukkerijen is onze grootste emissie (lees meer in ons emissieverslag). We voeren een constante dialoog met de drukkers om na te gaan waar ze energie kunnen besparen en hoe ze kunnen overschakelen op hernieuwbare bronnen - werk dat al effect heeft gehad. Onze grootste drukkerij heeft net zonnepanelen op het dak geïnstalleerd en verschillende andere drukkerijen kiezen vanaf dit jaar actief voor hernieuwbare elektriciteit voor hun productie.

Hoofd en hart

Het creëren van een duurzame cultuur voor iedereen die bij Once Upon werkt, is voor ons een prioriteit. Het is ook belangrijk voor ons om bij te dragen aan het welzijn van onze klanten door goed na te denken over welke signalen we afgeven en wat we aanmoedigen. Wij geloven dat verandering begint bij jezelf. Dat het toegestaan is om je hele zelf te zijn - het goede, het minder goede en alles daar tussenin - een voorwaarde is voor het vinden van de kracht voor verandering die nodig is om een duurzame toekomst te creëren, niet alleen voor de planeet maar ook voor iedereen die hier leeft.

1. De goede werkplek

Wat is een goede werkplek? Wij geloven dat het een veilige en zekere omgeving is, waar alle medewerkers de ruimte hebben om zichzelf te zijn. Wij dringen erop aan dat ook onze leveranciers volgens dezelfde richtlijnen werken en dezelfde doelen nastreven als het gaat om het creëren van een goede werkplek. Dat doen we via onze gedragscode, maar ook door ons cultuurboek te delen en te laten zien hoe wij denken en werken.

2. Het welzijn van onze klanten

Wij geloven dat we een verantwoordelijkheid hebben voor de geestelijke gezondheid van onze klanten, die wordt beïnvloed door de communicatie en de signalen die we uitzenden. Door goed na te denken over de inhoud die we creëren, welke contactoppervlakken we gebruiken en welke partners we kiezen, kunnen we bijdragen aan een meer filtervrij, inclusief en relateerbaar dagelijks leven. Op die manier willen we onze klanten helpen alle delen van het leven te vieren.

Inspireren en betrekken

We willen dat onze productontwikkeling in lijn is met onze visie op duurzaamheid, maar op de lange termijn willen we geen genoegen nemen met 'goed genoeg' als het gaat om deze kwesties. Daarom willen we bijdragen, helpen en meer bedrijven inspireren om hun steentje bij te dragen, zowel binnen als buiten onze eigen bedrijfssector. De gedachte alleen al doet ons hart overslaan. We hebben nog veel werk voor de boeg, maar we weten waar we willen zijn en zijn druk bezig uit te zoeken hoe we daar gaan geraken.

1. Inspiratie & transparantie

In de eerste plaats willen we laten zien dat duurzame groei mogelijk is en door onze werkwijze en innovatie andere bedrijven inspireren. Ook willen we onze klanten helpen duurzamer te kiezen. Om te beginnen bij ons, maar ook in het leven in het algemeen. Zowel in de kleine dingen als in het grote geheel. Een voorbeeld van hoe we dit doen is de kleine sticker op onze verpakkingen die iedereen eraan herinnert om de verpakking te recyclen. In 2022 zijn we hard aan het werk om B-corp gecertificeerd te worden, waarmee we ook anderen hopen te inspireren!

2. Partnerschap

Het creëren van verandering kost tijd en middelen. Het gaat sneller, en het effect zal groter zijn als we partners vinden om mee samen te werken. In 2022 hebben we onder meer een specifiek netwerk voor drukkerijen opgezet om best practices uit te wisselen en gezamenlijke, wereldwijde verbeterprojecten op te zetten en uit te voeren.

One step at a time

FSC-certified by the end of the year

We’re in the process of getting FSC®-certified and as of May 2022 we use FSC-certified (FSC- MIX) papper in all our books that are ordered to The Netherlands, Denmark, Belgium, France, Spain, Italy, Poland and Luxemburg. Our FSC-license number is FSC-N003984. Our aim is to only use FSC-certified marked paper in all our print-shops and products by the end of the year.

What is FSC?

FSC stands for Forest Stewardship Council and is an independent, international member organization that works for environmentally friendly, socially responsible and economically viable use of the world’s forests, through its FSC certification system. Certified companies follow FSC’s rules (standards) for forestry and traceability. Those who follow the rules may label their products with the FSC brand. The FSC label allows consumers and companies to choose wood products that come from responsible forestry, which means forestry that takes people and the environment into account.

Onze drukkers

We hebben drukkers over de hele wereld, van Australië tot Amerika en een paar plekken ertussenin. We zijn ervan overtuigd dat samenwerken cruciaal is voor een duurzamere grafische industrie en werken dan ook doorlopend samen met al onze partners binnen de sector. Om samen betere duurzame oplossingen te vinden en tot nieuwe innovaties te komen.