Wij willen 100% duurzaam worden

100% duurzaam. Behoorlijk ambitieus - we weten het. Maar niets anders zou goed voelen. Of genoeg. We willen Once Upon runnen op een manier die duurzaam is op de lange termijn, zowel voor de planeet als voor de mensen die hier wonen. En dan is de enige juiste manier om te streven naar 100% duurzaamheid. Wat we vandaag doen, heeft invloed op onze toekomst en die van de rest van ons. We moeten verantwoordelijkheid nemen voor onze kinderen en ervoor zorgen dat zij nog generaties lang op een gezonde planeet kunnen leven. Met andere woorden: als we een bedrijf zijn begonnen, moeten we er ook de volle verantwoordelijkheid voor nemen.

Wat we doen om ons doel te bereiken

We hebben een duidelijk plan ontwikkeld over hoe we verder willen gaan met ons duurzaamheidswerk. En we zijn nog maar net begonnen, maar in plaats van terug te kijken met het gevoel dat we eigenlijk eerder hadden moeten beginnen (is dat niet altijd zo?) kijken we liever vooruit en doen we er alles aan om te komen waar we willen zijn, en snel ook!

Hoe het plan eruit ziet:

Kennis en knowhow

Op dit moment dagen wij onze leveranciers uit op het gebied van milieu, ethiek en werkomgeving en dringen wij erop aan dat zij 'pronto' aan onze eisen voldoen. We brengen onze uitstoot in kaart en zodra we onze carbon footprint hebben berekend, vertellen we je precies hoe die eruitziet en hoe we van plan zijn 'm te verkleinen.

Onze middelen op de beste manier beheren

Alleen wanneer we volledige kennis en controle hebben over onze toeleveringsketen en emissies, kunnen we stappen in de goede richting zetten om onze bronnen op de slimst mogelijke manier te beheren. Ons bedrijf heeft bronnen nodig; bos, papiergrondstof, energie en brandstof, om er een paar te noemen. We onderzoeken momenteel manieren waarop we de impact van deze bronnen op het milieu kunnen verminderen. We willen bijvoorbeeld begrijpen hoe we kunnen bijdragen aan duurzamere bosbouw en welke veranderingen we kunnen aanbrengen om onze carbon footprint zo snel mogelijk te verkleinen. Een andere belangrijke 'hulpbron' voor ons zijn natuurlijk onze medewerkers - het waarborgen van een duurzame cultuur voor iedereen die bij Once Upon werkt is ook een van onze topprioriteiten op het gebied van duurzaamheid.

Inspireren en betrekken

Wij willen dat onze productontwikkeling in overeenstemming is met onze visie op duurzaamheid, maar op de lange termijn is 'goed genoeg' niet meer genoeg als het op deze kwesties aankomt. Daarom willen we blijven bijdragen en meer bedrijven helpen en inspireren om hun steentje bij te dragen, zowel binnen als buiten onze eigen sector. Inspiratie en innovatie zijn twee zaken waar we veel waarde aan hechten, en het is voor ons een no-brainer om ze te combineren in onze efforts om duurzaam duurzaam worden en blijven. We hebben nog een hoop werk voor de boeg, maar we weten waar we naar toe willen en zijn druk bezig met uitzoeken hoe we daar gaan komen.

Wat we doen om onze klimaatvoetafdruk binnen het bedrijf te verkleinen, waar we volledige controle over hebben:

We maken gebruik van groene energie op kantoor

We recyclen al ons kantoorafval

In 2022 zijn we verhuisd naar een gecertificeerd milieuvriendelijk kantoorgebouw

We hebben een circulaire focus bij het verhuizen van ons kantoor en bij het kopen van 'nieuw' meubilair (altijd tweedehands als het mogelijk is).

Wat we doen om onze klimaatvoetafdruk in onze hele productieketen te verkleinen (waar we niet de volledige controle over hebben, maar via onze leveranciers opereren):

In het najaar van 2021 hebben we de plastic verpakking rond de boeken verwijderd. Dat betekent dat we bijna 3 ton CO2 per jaar besparen. (Dit cijfer is berekend op ons voorspelde gebruik van plastic tot 2050. Het is bij elkaar opgeteld 2,9 ton en aangezien we nu al het plastic hebben verwijderd, hebben we deze klimaatimpact volledig weggenomen. Naarmate we groeien, zou het voortgezette gebruik van plastic tot een nog hogere uitstoot hebben geleid, die nu wordt vermeden). De succesvolle verwijdering van plastic voor onze boeken heeft er ook toe geleid dat onze drukpartners dit ook voor leveringen aan andere bedrijven hebben verwijderd. We zijn er trots op dat verbeteringen die wij doorvoeren, ook door andere bedrijven worden opgepikt!

We zijn bezig om FSC-gecertificeerd te worden en de schatting is dat dit in het tweede kwartaal van 2022 klaar zal zijn.

We zijn bezig om alle faciliteiten over te laten schakelen op het gebruik van alleen duurzame energie.

Onze drukkers

We hebben drukkers over de hele wereld, van Australië tot Amerika en een heleboel plekken daartussenin. Dit betekent dat je Once Upon boeken zo dicht mogelijk bij jou in de buurt worden gedrukt, waardoor onze klimaatvoetafdruk een stuk kleiner wordt.