Hållbarhet – en naturlig del i allt vi gör

Vi vill driva Once Upon på ett sätt som är långsiktigt hållbart, både för planeten och för människorna som bor här. Det vi gör idag påverkar vår framtid. Vi är ansvariga för att våra barn och kommande generationer ska kunna leva och må bra på jorden. Eller kort och gott: Har vi satt ett företag till världen får vi se till att ta vårt fulla ansvar.

Det här gör vi för att nå våra mål

Vi har tagit fram en tydlig plan som visar hur vi går tillväga med vårt hållbarhetsarbete. Och vi har precis påbörjat det här arbetet. Men istället för att känna att vi borde ha börjat tidigare (det borde man väl alltid?) väljer vi att ha fullt fokus framåt.

Såhär ser planen ut:

Såhär ser planen ut:

Att förstå vår egen påverkan och ständigt utmana oss själva och våra leverantörer är en nyckel för att snabbt röra oss framåt. Vi är ödmjuka i att vi inte har alla svar men är ständigt nyfikna att lära oss mer. Lite mer konkret jobbar vi med tre delområden:

1. Kartläggning

Redan idag ställer vi krav på våra leverantörer avseende miljö, etik och arbetsmiljö. Vi kartlägger också våra utsläpp. Så fort vi har räknat ut vårt koldioxidavtryck kommer vi att berätta hur verkligheten ser ut och hur vi planerar att minska vårt avtryck.

2. Uppföljning

När vi har koll och kontroll på våra leverantörer och utsläpp kan vi ta steg i rätt riktning för att bli mer resurssmarta. Vår verksamhet kräver resurser; skog, pappersråvara, energi och drivmedel för att nämna några. Just nu undersöker vi på vilka sätt vi kan minska dessa resurser. Vi vill exempelvis förstå hur vi kan bidra till ett mer hållbart skogsbruk och vilka förändringar vi kan göra för att minska vårt koldioxidavtryck. En viktig resurs för oss är också våra anställda – att värna om en hållbar kultur för alla som jobbar på Once Upon är också en prioriterad hållbarhetsfråga.

3. Kemikaliekunskap

Under 2022 jobbar vi med att lära oss ännu mer om de kemikalier och lim som används i våra produkter. Detta för att bygga kunskap om hur vår påverkan ser ut, och vad vi kan göra för att minimera den.

Resursklok

Vår verksamhet kräver flera olika resurser; pappersråvara, energi och drivmedel, för att nämna några. Vi har målet att enbart nyttja de resurser vi verkligen behöver och alltid ge tillbaka mer än vi tar. Här arbetar vi med tre delområden:

1. Resurseffektivitet

Att slösa med resurser är dumt, ur alla perspektiv. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att identifiera resursslöseri. Här ingår allt från spill i produktionen och färre omtryck, till smartare transportlösningar. Ett exempel är att vi precis tagit bort plastemballaget runt våra böcker. Ett annat är att vi numera skickar våra böcker i en mindre kartong som sparar 20% av materialet och dessutom vikt vid transport. Under 2022 undersöker vi möjligheten till mer återvunnen råvara i våra böcker.

2. Hållbart skogsbruk

Vår primära råvara är papper från skogen. Att använda FSC-märkt papper i alla våra produkter är ett första steg att säkerställa att vi är så resurskloka som möjligt. Innan 2023 är slut räknar vi med att alla våra tryckerier enbart använder FSC-märkt papper.

3. Vårt energiavtryck

Energin från tryckerierna är vår enskilt största utsläppspost (läs mer i vår utsläppsrapport). Här för vi ständig dialog med tryckerierna för att identifiera var de kan spara energi och hur de kan skifta till förnybara källor - ett arbete som redan gett effekt. Vårt största tryckeri har precis monterat solpaneler på taket och flera av de andra väljer från och med i år aktivt förnybar el till sin produktion.

Hjärtat & hjärnan

Att värna om en hållbar kultur för alla som jobbar på och med Once Upon är en prioriterad hållbarhetsfråga. Det är även viktigt för oss att bidra till våra kunders välmående genom att noga tänka igenom vilka signaler vi skickar och vad vi uppmuntrar till. Vi tror att förändring börjar med jag:et. Att tillåtas vara sitt hela jag – det bra, det mindre bra och allt däremellan – är en förutsättning för att hitta kraften till förändringar som krävs för planeten och varandra.

1. Bra arbetsplats

Jo, genom att vara en trygg och säker arbetsplats, där alla medarbetare får utrymme att vara sitt bästa jag. Vi kravställer att våra leverantörer också arbetar efter samma riktlinjer och har samma mål när det gäller att vara en trygg och säker arbetsplats. Det gör vi genom vår Code of Conduct men också genom att dela med oss av vår Kulturbok och inspirera genom att visa hur vi tänker och jobbar.

2. Våra kunders välbefinnande

Vi anser att vi har ett ansvar för våra kunders mentala välbefinnande, som bland annat påverkas av den kommunikation och de signaler vi skickar ut. Genom att noga tänka igenom det innehåll vi skapar, vilka kontaktytor vi använder och samarbetspartners vi väljer kan vi bidra till en mer filterlös, inkluderande och relaterbar vardag. På det sättet vill vi hjälpa våra kunder att hylla alla delar av livet.

Inspirera & involvera

Vi vill att vår affär och produkt ska linjera med vår syn på hållbarhet, men på sikt nöjer vi oss inte med det. Vi vill också bidra till att fler företag gör samma sak, både inom och utanför vår egen bransch. Bara tanken får vårt hjärta att göra små volter! Vi har ett litet jobb att göra innan vi är där. Men vi vet vart vi vill. Så här planerar vi att nå dit…

1. Inspiration & transparens

Först och främst vill vi visa att en hållbar tillväxt är möjlig och genom våra arbetssätt och innovation inspirera andra bolag. Vi vill också hjälpa våra kunder att välja mer hållbart, hos oss och i livet generellt. Både i det lilla och det stora. Det gör vi exempelvis genom en liten klisterlapp på vår paketering som påminner om att återvinna kartongen. Under 2022 arbetar vi hårt för att bli B-corp-certifierade, vilket vi också hoppas kan inspirera fler att gå den vägen.

2. Partnerskap

Att skapa förändring tar tid och resurser. Det går fortare, och effekten blir större om vi hittar partners att samarbeta med. Under 2022 har vi bland annat skapat ett specifikt nätverk för tryckerier för att dela best practices och skapa och genomföra gemensamma, globala förbättringsprojekt.

One step at a time

FSC-certified by the end of the year

We’re in the process of getting FSC®-certified and as of May 2022 we use FSC-certified (FSC- MIX) papper in all our books that are ordered to The Netherlands, Denmark, Belgium, France, Spain, Italy, Poland and Luxemburg. Our FSC-license number is FSC-N003984. Our aim is to only use FSC-certified marked paper in all our print-shops and products by the end of the year.

What is FSC?

FSC stands for Forest Stewardship Council and is an independent, international member organization that works for environmentally friendly, socially responsible and economically viable use of the world’s forests, through its FSC certification system. Certified companies follow FSC’s rules (standards) for forestry and traceability. Those who follow the rules may label their products with the FSC brand. The FSC label allows consumers and companies to choose wood products that come from responsible forestry, which means forestry that takes people and the environment into account.

Våra tryckerier

Vi har tryckerier över hela världen, från Australien till Amerika och flera ställen däremellan, och vi tror att samarbete är nyckeln till en mer hållbar bransch. Därför samarbetar vi med alla våra tryckeripartners, så att vi tillsammans kan hitta nya hållbara lösningar och innovationer.