Världen väntar inte

Våra hållbarhetsmål är ganska ambitiösa! Vi bestämde oss för att sikta högt, för att inget annat skulle kännas rätt och för att, ja, som vi sa, världen inte kan vänta. Därför behöver vi vara nyfikna och modiga i varje beslut och våga gå i den riktning som vi vill att världen ska röra sig. Därför ser vi till att vårt avtryck alltid summerar till plus. För att både människor och planet ska må bra. Du och jag, och våra barn. Och alla generationer som kommer. Därför är vår innovationskraft så viktigt, för den gör vår påverkan så mycket större än oss själva. Den inspirerar andra och ser till att våra ringar på vattnet räcker längre – kanske hela jorden runt? Världen väntar inte. Och det gör inte vi heller.

Det här gör vi för att nå våra mål

Vi har tagit fram en tydlig plan som visar hur vi går tillväga med vårt hållbarhetsarbete. Och vi har precis påbörjat det här arbetet. Men istället för att känna att vi borde ha börjat tidigare (det borde man väl alltid?) väljer vi att ha fullt fokus framåt.

Så här ser planen ut:

Koll och kontroll

Att förstå vår egen påverkan och ständigt utmana oss själva och våra leverantörer är en nyckel för att snabbt röra oss framåt. Vi är ödmjuka i att vi inte har alla svar men är ständigt nyfikna att lära oss mer. Lite mer konkret jobbar vi med tre delområden: 1. Kartläggning För att förstå var vår största klimatpåverkan ligger genomförs årliga utsläppskartläggningar. Vi är “klimatneutrala” i och med att vi fångar in de utsläpp vi orsakar i hela vår värdekedja (läs mer om det här) och har en detaljerad plan för hur vi varje år ska minska våra faktiska utsläpp. Det handlar om alltifrån att byta energikällor, transportera klokare och utforska nya material. 2. Uppföljning Våra leverantörer är vår förlängda arm, och det är i deras verksamheter den största negativa påverkan uppstår. Därför är det naturligtvis otroligt viktigt att vi jobbar tätt ihop. I vår Code of Conduct, som alla samarbetspartners och leverantörer skriver under, säkerställs att de har samma värdegrund och ingångar i sitt arbete som oss. Under 2022 pågår även ett arbete med att formulera screeningfrågor och skapa processer som säkerställer att vår CoC efterlevs. 3. Kemikaliekunskap Under 2022 jobbar vi med att lära oss ännu mer om de kemikalier och lim som används i våra produkter. Detta för att bygga kunskap om hur vår påverkan ser ut, och vad vi kan göra för att minimera den.

Resursklok

Vår verksamhet kräver flera olika resurser; pappersråvara, energi och drivmedel, för att nämna några. Vi har målet att enbart nyttja de resurser vi verkligen behöver och alltid ge tillbaka mer än vi tar. Här arbetar vi med tre delområden: 1. Resurseffektivitet Att slösa med resurser är dumt, ur alla perspektiv. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att identifiera resursslöseri. Här ingår allt från spill i produktionen och färre omtryck, till smartare transportlösningar. Ett exempel är att vi precis tagit bort plastemballaget runt våra böcker. Ett annat är att vi numera skickar våra böcker i en mindre kartong som sparar 20% av materialet och dessutom vikt vid transport. Under 2022 undersöker vi möjligheten till mer återvunnen råvara i våra böcker. 2. Hållbart skogsbruk Vår primära råvara är papper från skogen. Att använda FSC-märkt papper i alla våra produkter är ett första steg att säkerställa att vi är så resurskloka som möjligt. Innan 2022 är slut räknar vi med att alla våra tryckerier enbart använder FSC-märkt papper. 3. Vårt energiavtryck Energin från tryckerierna är vår enskilt största utsläppspost (läs mer i vår utsläppsrapport). Här för vi ständig dialog med tryckerierna för att identifiera var de kan spara energi och hur de kan skifta till förnybara källor - ett arbete som redan gett effekt. Vårt största tryckeri har precis monterat solpaneler på taket och flera av de andra väljer från och med i år aktivt förnybar el till sin produktion.

Hjärtat och hjärnan

Att värna om en hållbar kultur för alla som jobbar på och med Once Upon är en prioriterad hållbarhetsfråga. Det är även viktigt för oss att bidra till våra kunders välmående genom att noga tänka igenom vilka signaler vi skickar och vad vi uppmuntrar till. Vi tror att förändring börjar med jag:et. Att tillåtas vara sitt hela jag – det bra, det mindre bra och allt däremellan – är en förutsättning för att hitta kraften till förändringar som krävs för planeten och varandra. 1. Bra arbetsplats Jo, genom att vara en trygg och säker arbetsplats, där alla medarbetare får utrymme att vara sitt bästa jag. Vi kravställer att våra leverantörer också arbetar efter samma riktlinjer och har samma mål när det gäller att vara en trygg och säker arbetsplats. Det gör vi genom vår Code of Conduct men också genom att dela med oss av vår Kulturbok och inspirera genom att visa hur vi tänker och jobbar. 2. Våra kunders välbefinnande Vi anser att vi har ett ansvar för våra kunders mentala välbefinnande, som bland annat påverkas av den kommunikation och de signaler vi skickar ut. Genom att noga tänka igenom det innehåll vi skapar, vilka kontaktytor vi använder och samarbetspartners vi väljer kan vi bidra till en mer filterlös, inkluderande och relaterbar vardag. På det sättet vill vi hjälpa våra kunder att hylla alla delar av livet.

Inspirera och involvera

Vi vill att vår affär och produkt ska linjera med vår syn på hållbarhet, men på sikt nöjer vi oss inte med det. Vi vill också bidra till att fler företag gör samma sak, både inom och utanför vår egen bransch. Bara tanken får vårt hjärta att göra små volter! Vi har ett litet jobb att göra innan vi är där. Men vi vet vart vi vill. Så här planerar vi att nå dit… 1. Inspiration & transparens Först och främst vill vi visa att en hållbar tillväxt är möjlig och genom våra arbetssätt och innovation inspirera andra bolag. Vi vill också hjälpa våra kunder att välja mer hållbart, hos oss och i livet generellt. Både i det lilla och det stora. Det gör vi exempelvis genom en liten klisterlapp på vår paketering som påminner om att återvinna kartongen. Under 2022 arbetar vi hårt för att bli B-corp-certifierade, vilket vi också hoppas kan inspirera fler att gå den vägen. 2. Partnerskap Att skapa förändring tar tid och resurser. Det går fortare, och effekten blir större om vi hittar partners att samarbeta med. Under 2022 har vi bland annat skapat ett specifikt nätverk för tryckerier för att dela best practices och skapa och genomföra gemensamma, globala förbättringsprojekt.

Det här gör vi för att minska vårt klimatavtryck i vår egen verksamhet som vi direkt kan styra över:

Vi har grön energi på kontoret

Vi källsorterar allt vår avfall från kontoret

Under 2022 flyttade vi in till en miljöcertifierad kontorsbyggnad

Vi har ett cirkulärt fokus vid vår kontorsflytt och vid inköp av "nya" möbler (2 hand i 1 hand)

Det här gör vi för att minska vårt klimatavtryck i hela vår värdekedja (men där vi inte kan styra direkt utan verkar genom våra leverantörer):

Hösten 2021 tog vi bort mellan-emballaget i plast. Vilket gjort att vi sparar ca 3 ton CO2 per år. (Siffran från 2050:s beräkning för 2020. Den summerade till 2.9 ton och givet att vi nu plockat bort all plast så blir det alltså hela den. I takt med att vi växer skulle den så klart blivit högre.)

Vi arbetar med att göra alla våra material och böcker FSC-certifierade. Några av våra tryckerier är FSC-certifierade idag och vi siktar på att vara klara under 2023.

Under Q1 2022 sker en översyn av vilka energikällor våra produktionsanläggningar använder, med mål att styra om till förnybar energi, och helst egen energiproduktion

Våra tryckerier

Vi har tryckerier över hela världen, från Australien till Amerika och flera ställen däremellan. Det innebär att dina Once Upon-böcker trycks så nära dig som möjligt och alltid tar den kortaste vägen till dig, vilket minskar vårt klimatavtryck.