Vi ønsker å bli 100 % bærekraftige

100 % bærekraftig. Ganske ambisiøst, ikke sant! Vi er klar over det. Men ærlig talt, ingenting annet føles rett. Eller nok. Fordi vi vil drive Once Upon på en måte som er langsiktig bærekraftig. Både for planeten og menneskene som bor her er det derfor ingen annen løsning enn å sikte på 100 % bærekraft. Det vi gjør i dag påvirker morgendagen og resten av fremtiden vår. Vi må ta ansvar for barna våre og sørge for at de kan leve på en sunn planet i generasjoner framover. Med andre ord: Hvis vi har startet en virksomhet, må vi ta fullt ansvar for den.

Dette gjør vi for å nå målene våre

Vi har utarbeidet en tydelig plan for hvordan vi skal fortsette med bærekraftsarbeidet, og i stedet for å dvele ved at vi burde ha startet tidligere (er ikke det alltid slik?), gleder vi oss og er superengasjerte i å nå målene våre raskt!

Slik ser planen ut:

Kunnskap og ekspertise

Akkurat nå utfordrer vi leverandørene våre når det gjelder miljøperspektiv, etikk og arbeidsmiljø, og krever at de umiddelbart oppfyller våre krav. Vi kartlegger utslippene våre, og så fort vi har beregnet karbonavtrykket vårt, kommer vi til å fortelle hvor stort det er og hva planlegger å gjøre for å redusere det.

Å forvalte ressursene på beste måte

Når vi har full kjennskap til og kontroll over forsyningskjeden og utslippene, kan vi ta de rette grepene for å forvalte ressursene på den smarteste måten. Vår virksomhet krever ressurser; skog, papirråvare, energi og drivstoff, bare for å nevne noe. Vi undersøker for øyeblikket måter vi kan redusere ressurspåvirkningen på miljøet på. For eksempel vil vi forstå hvordan vi kan bidra til et mer bærekraftig skogbruk og hvilke endringer vi kan gjøre for å redusere karbonavtrykket vårt så raskt som mulig. En annen viktig ressurs for oss er selvfølgelig de ansatte – å sørge for et bærekraftig arbeidsmiljø for alle som jobber på Once Upon er også en av våre viktigste prioriteringer.

Inspirere og involvere

Vi ønsker at produktutviklingen skal være i tråd med bærekraftvisjonen vår, men på lang sikt holder det ikke å være "god nok" når det gjelder disse utfordringene. Derfor ønsker vi å bidra og inspirere flere selskaper til å bidra, både i og utenfor vår egen bransje. Inspirasjon og innovasjon er to ting vi verdsetter veldig høyt, og vi ser det som en selvfølge å kombinere dette i vårt arbeid for å bli bærekraftige. Bare tanken på dette gjør at vi blir varme i hjertet. Det er mye jobb som gjenstår, men vi vet hva vi vil oppnå og har begynt å forstå hvordan vi kan komme dit.

Hva vi gjpr for å redusere klimafotavtrykket i selskapets egne lokaler, noe vi har full kontroll på:

Grønn energi på kontoret

Resirkulerer alt avfall fra kontoret

I 2022 flyttet vi til et miljøsertifisert kontorbygg

Vi har fokus på gjenbruk når vi flytter til nytt kontor og når vi kjøper "nye" møbler (alltid second hand når dette er mulig).

Det vi gjør for å redusere klimafotavtrykket i selve produksjonskjeden (der vi ikke har full kontroll, men opererer via leverandørene våre):

Høsten 2021 fjernet vi all plastemballasje rundt bøkene. Dette innebærer at vi sparer nesten 3 tonn CO2 per år. (Dette ifølge beregnet bruk av plast frem til 2050. Det er totalt 2,9 tonn, og siden vi nå har fjernet all plast, har vi fullstendig fjernet denne miljøpåvirkningen. I takt med at vi vokser, ville fortsatt bruk av plast resultert i enda høyere utslipp, som nå unngås.) At vi fjernet plasten fra våre bøker, har ført til at trykkeriene våre har fjernet plast i leveransene også til andre selskaper. Vi elsker at forbedringer vi gjør tas opp av andre selskaper!

Vi arbeider med å bli FSC-sertifisert, og regner med at prosessen vil være klar i løpet av andre kvartal 2022.

Vi jobber med at alle fasiliteter vi bruker skal bruke kun fornybar energi.

Trykkeriene våre

Vi har trykkerier over hele verden, fra Australia til Amerika. Dette innebærer at din Once Upon-bok trykkes så nært deg som mulig, noe som reduserer klimafotavtrykket betydelig.