Bærekraft, en naturlig del av alt vi gjør

Vi vil drive Once Upon på en måte som er bærekraftig på lang sikt, både for planeten og for menneskene som bor her. Det vi gjør i dag, påvirker morgendagen og hele fremtiden vår. Vi må ta ansvar for barna våre og sørge for at planeten er et godt sted å bo i flere generasjoner fremover. Med andre ord: Har vi først startet et selskap, må vi ta fullt ansvar for det.

Dette gjør vi for å nå målene våre

Vi har utarbeidet en tydelig plan for hvordan vi skal fortsette med bærekraftsarbeidet, og i stedet for å dvele ved at vi burde ha startet tidligere (er ikke det alltid slik?), gleder vi oss og er superengasjerte i å nå målene våre raskt!

Slik ser planen ut:

Slik ser planen ut:

Å forstå vår egen påvirkning og hele tiden utfordre oss selv og leverandørene våre er avgjørende for å utvikles i et høyt tempo. Vi er klar over at vi ikke har alle svarene, men lærer noe nytt hele tiden. For å være mer spesifikke, presenterer vi tre aktuelle fokusområder:

1. Kartlegging av omgivelsene

Akkurat nå utfordrer vi leverandørene våre når det gjelder miljøperspektiv, etikk og arbeidsmiljø, og krever at de umiddelbart oppfyller våre krav. Vi kartlegger utslippene våre, og så fort vi har beregnet karbonavtrykket vårt, kommer vi til å fortelle hvor stort det er og hva planlegger å gjøre for å redusere det.

2. Oppfølging

Når vi har full kjennskap til og kontroll over forsyningskjeden og utslippene, kan vi ta de rette grepene for å forvalte ressursene på den smarteste måten. Vår virksomhet krever ressurser; skog, papirråvare, energi og drivstoff, bare for å nevne noe. Vi undersøker for øyeblikket måter vi kan redusere ressurspåvirkningen på miljøet på. For eksempel vil vi forstå hvordan vi kan bidra til et mer bærekraftig skogbruk og hvilke endringer vi kan gjøre for å redusere karbonavtrykket vårt så raskt som mulig. En annen viktig ressurs for oss er selvfølgelig de ansatte – å sørge for et bærekraftig arbeidsmiljø for alle som jobber på Once Upon er også en av våre viktigste prioriteringer.

3. Kjemisk kunnskap

I 2022 jobber vi med å lære enda mer om kjemikaliene og limet som brukes i produktene våre. Dette for å få kunnskap om hvordan påvirkningen ser ut, og hva vi kan gøre for å minimere den.

Bevisst ressursbruk

Virksomheten vår krever mange forskjellige ressurser; papirråstoff, energi og drivstoff, for å nevne noen. Vi tar sikte på å bruke bare de ressursene vi virkelig behøver og alltid gi mer tilbake enn vi tar. Her jobber vi med tre fokusområder:

1. Ressurseffektivitet

Å kaste bort ressurser er aldri en god ide, fra noe perspektiv. Derfor jobber vi med kontinuerlige forbedringer for å identifisere sløsing med ressurser. Dette inkluderer alt fra avfall i produksjonen og færre opptrykk, til smartere transportløsninger. Et eksempel er at vi nettopp har fjernet plastemballasjen rundt bøkene våre. Et annet er at vi nå sender bøkene i en mindre eske som sparer 20 % av materialet og som også veier mindre under transport. I 2022 undersøker vi også muligheten for å bruke flere resirkulerte råvarer i bøkene våre.

2. Bærekraftig skogbruk

Vår primære råvare er papir fra skogen. Å bruke FSC-merket papir i alle våre produkter er et første steg på veien til å sikre at vi sparer så mye resurser som mulig. Før utgangen av 2023 forventer vi at alle printerne våre kun bruker FSC-merket papir.

3. Vårt energifotavtrykk

Energien fra trykkeriene er vårt største enkeltstående utslipp (les mer i utslippsrapporten). Her har vi en konstant dialog med trykkeriene for å identifisere hvor de kan spare energi og hvordan de kan gå over til fornybare kilder – et arbeid som allerede har hatt effekt. Det største trykkeriet vårt har nettopp montert solcellepaneler på taket, og flere av de andre velger aktivt fornybar strøm til produksjonen fra og med i år.

Hode og hjerte

Å skape en bærekraftig kultur for alle som jobber i Once Upon er en prioritet for oss. Det er også viktig for oss å bidra til kundenes ve og vel ved å tenke nøye gjennom hvilke signaler vi sender ut og hva vi oppfordrer til. Vi tror at endring begynner med en selv. At det å få lov til å være seg selv fullt ut – med det som er bra, det som er mindre bra, og alt derimellom – er en forutsetning for å finne kraften til å skape en bærekraftig fremtid, ikke bare for planeten, men også for oss som lever på den.

1. En bra arbeidsplass

Hva er en bra arbeidsplass? Vi tror det innebærer et trygt og sikkert miljø der alle medarbeidere har mulighet til å være den beste versjonen av selg selv. Vi krever at leverandørene våre også arbeider ut ifra samme retningslinjer, og har samme mål når det gjelder å skape en bra arbeidsplass. Vi gjør dette ved hjelp av våre etiske retningslinjer, men også ved å dele kulturboka vår og ved å vise i praksis hvordan vi tenker og arbeider.

2. Kundenes ve og vel

Vi anser at vi har et ansvar for kundenes psykiske helse, som kan påvirkes av kommunikasjonen og signalene vi sender ut. Ved å tenke nøye gjennom innholdet vi lager, hvilke kontaktflater vi bruker og partnere vi velger, kan vi bidra til en mer filterfri, inkluderende og relaterbar hverdag. På denne måten er målet vårt å hjelpe kundene våre til å sette pris på alle deler av livet.

Inspirere og involvere

Vi ønsker at produktutviklingen vår skal være i tråd med visjonen om bærekraft, men i det lange løp vil vi ikke nøye oss med «godt nok» på dette området. Derfor ønsker vi å bidra, hjelpe og inspirere flere bedrifter til å gjøre sitt beste, både innen og utenfor vår egen bransje. Bare tanken på dette får hjertet til å slå litt fortere. Det ligger mye arbeid foran oss, men vi har et tydelig mål og begynner å forstå hvordan vi kan lykkes.

1. Inspirasjon og åpenhet

Først og fremst ønsker vi å vise at bærekraftig vekst er mulig, og via våre arbeidsmetoder og innovasjoner inspirere andre bedrifter. Vi ønsker også å hjelpe kundene våre med å velge mer bærekraftige alternativer, i samarbeidet med oss og generelt. Dette gjelder både små og store tiltak. Et eksempel på hvordan vi arbeider er det lille klistremerket på emballasjen som minner alle på å resirkulere den. I 2022 jobber vi hardt for å bli B-corp-sertifisert, noe vi også håper kan inspirere andre!

2. Partnerskap

Å skape endring krever tid og ressurser. Det går fortere, og effekten blir større, dersom vi finner partnere å samarbeide med. I 2022 har vi blant annet opprettet et spesifikt nettverk for trykkerier for å dele beste praksis og skape og gjennomføre felles, globale forbedringsprosjekter.

One step at a time

FSC-certified by the end of the year

We’re in the process of getting FSC®-certified and as of May 2022 we use FSC-certified (FSC- MIX) papper in all our books that are ordered to The Netherlands, Denmark, Belgium, France, Spain, Italy, Poland and Luxemburg. Our FSC-license number is FSC-N003984. Our aim is to only use FSC-certified marked paper in all our print-shops and products by the end of the year.

What is FSC?

FSC stands for Forest Stewardship Council and is an independent, international member organization that works for environmentally friendly, socially responsible and economically viable use of the world’s forests, through its FSC certification system. Certified companies follow FSC’s rules (standards) for forestry and traceability. Those who follow the rules may label their products with the FSC brand. The FSC label allows consumers and companies to choose wood products that come from responsible forestry, which means forestry that takes people and the environment into account.

Trykkeriene våre

Vi har trykkerier over hele verden, fra Australia til Amerika og noen steder imellom. Vi tror samarbeid er avgjørende for å skape en mer bærekraftig trykkeribransje. Derfor samarbeider vi hele tiden med trykkeripartnerne våre. På den måten kan vi sammen utvikle mer bærekraftige og innovative løsninger.