Innehåll

1. Användning
2. Beställning och leverans
3. Ångrat köp och reklamation
4. Personuppgifter och sekretess
5. Övrigt
6. Integritetspolicy

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan dig som användare och Once Upon Publishing AB (”vi” och ”oss”) vid ditt användande av tjänsten och beställning av trycksaker (”Produkter”) via Once Upon. Uppdaterad 2018-04-01. Om du har enklare funderingar kring Once Upon, funktioner i appen eller beställning av böcker, hittar du svar på de vanligaste frågorna i vår support.

1. Användning

1.1. Användarvillkor

Genom att använda Once Upon godkänner du att Once Upon inte är ansvarigt för och inte stödjer innehåll som du publicerat på tjänsten. Once Upon har ingen skyldighet att förhandsgranska, övervaka, redigera eller ta bort innehåll. Om ditt innehåll strider mot dessa användarvillkor kan du göras juridiskt ansvarig för sådant innehåll.

1.2. Ägaranspråk

Once Upon gör inga ägaranspråk på något innehåll som du publicerar.

1.3. Lagring

När appen är igång och har internetuppkoppling säkerhetskopieras allt innehåll (bilder och texter) kontinuerligt mot ditt Once Upon-konto i vår molnlagring. För att kunna använda Once Upon måste du godkänna att Once Upon får tillgång till ditt digitala bildbibliotek.

1.4. Allmänna villkor vid inbjudan till samarbete på bok

Personen du bjuder in till ett samarbete får vid accepterandet av inbjudan tillgång till allt innehåll i den berörda boken (bilder och texter). Din inbjudan skickas som en engångslänk. Den första som använder länken får tillgång till boken, därefter är länken förbrukad. Engångslänken är inte personlig. Det innebär att mottagaren kan skicka den vidare till en annan person som i sin tur kan ta del av boken istället för den tänkta mottagaren. Genom att bjuda in en person till din bok accepterar du således att dina personuppgifter kan komma att spridas till de/den personer som mottagaren väljer att vidarebefordra länken med inbjudan till. Once Upon tar inget ansvar för den spridning av dina personuppgifter som, du genom en inbjudan valt att dela med andra, kan komma att ske. Du kan bjuda in hur många du vill till en bok genom att låta dem skanna en QR-kod eller skicka öppna inbjudningar via länk, till var och en av dem. Du som ägare av en bok är den enda som kan bjuda in till ett samarbete, och du är också den enda som kan ta bort personer från ett samarbete. Alla som deltar i ett samarbete kan kopiera innehållet i boken och lägga till det i en annan, för den personen privat, bok. Det innebär att allt du lägger in i en samarbetsbok blir tillgängligt för spridning av samtliga personer som medverkar i samarbetet.

1.5. Personuppgifter och sekretess

1) Behandling av personuppgifter: Once Upons behandling av personuppgifter redogörs för i Once Upons integritetspolicy, se separat dokument benämnt ”Integritetspolicy”. 2) Användande av annans namn: Om en kund handlar i någon annans namn, eller använder någon annans personnummer eller andra personuppgifter utan dennes medgivande, och detta innebär ekonomisk eller annan skada för Once Upon kommer kunden att polisanmälas. Det är du som handlar hos Once Upon som är och kommer att hållas ansvarig för de bilder och texter du använder. Vi ber dig respektera upphovsrätten och personuppgiftslagstiftningen och inhämta nödvändiga samtycken innan du framkallar någon annans bilder för att undvika missförstånd.

2. Beställning och leverans

2.1 Beställning

Du som privatperson har möjlighet att beställa produkter baserade på ditt innehåll i Once Upon-appen. Företag som önskar beställa kan kontakta oss på mejladress hello@onceupon.se

2.2 Förtydligande

Din beställning av produkter via Once Upon är bindande. Om det uppstår några problem med din order blir du kontaktad så snart som möjligt. Är du under 18 år behöver du målsmans tillstånd när du beställer hos oss. Vi levererar till hela världen, se leveranstider nedan. Vid leverans utanför EU ansvarar kunden för eventuella tullavgifter och andra tillkommande avgifter.

2.3 Betalning

Betalning hanteras genom Stripe Checkout, i samarbete med Klarna AB, 556737-0431. Du kan välja att betala via Klarna faktura, Klarna konto, betala direkt med kort eller genom banköverföring. Notera att du genom att använda Stripe Checkout godkänner Klarna AB:s villkor. Vidare vill vi be dig notera att Klarna AB, i syfte att säkert kunna identifiera dig och förhindra obehörigt nyttjande eller missbruk av Stripe Checkout samt för att uppfylla kraven enligt god kreditgivningssed behöver säkerställa din identitet. Klarna AB gör detta genom att automatiskt inhämta tilläggsinformation såsom personnummer, namn och adress samt, vid val av kreditalternativ, kreditinformation från olika leverantörer. Klarna AB kan även komma att använda sådan information som du kan ha lämnat vid tidigare köp eller sådan information som är allmänt tillgänglig på internet samt information om hur du tidigare har uppfyllt våra betalningsvillkor, för att göra en riskbedömning. Genom att slutföra köpet bekräftar du din identitet och korrekt leveransadress. Vill du veta mer om Klarna AB:s villkor och inhämtande av information, vänligen besök besök www.klarna.se. När vi har tagit emot din beställning får du en bekräftelse till din e-post. Det är viktigt att du kontrollerar att alla uppgifter stämmer. Spara orderbekräftelsen så att du kan uppge ordernummer till vår kundservice.

2.4. Leveranstid

Leveranstiden är specifierad nedan. Om du beställer i samband med en storhelg kan det dröja någon dag extra för din leverans att hitta fram till dig. Sverige, Tyskland, Nederländerna och Australien: omkring 5-7 arbetsdagar från beställningsdag Övriga Europa: omkring 10 arbetsdagar från beställningsdag USA: 6-12 arbetsdagar från beställningsdag Resten av världen: omkring 10-20 arbetsdagar från beställningsdag

2.5. Fraktkostnad

Fraktkostnaden är 50 kr/€5, oavsett storleken på din order. Om din order levereras som paket får du ett SMS när du kan hämta ut det hos ditt lokala postombud. Glöm inte att ta med giltig legitimation. Du måste då hämta ut paketet inom 14 dagar. Vi har ingen möjlighet att förlänga denna tid. Efter 14 dagar går paketet tillbaka till oss. Varan debiteras sitt fulla värde och det tillkommer en extra kostnad för returfrakt och hantering. Avgiften för detta är 150 kr och debiteras via en separat faktura. Vi kan självklart skicka ut paketet på nytt efter att returen inkommit till oss. Varan kasseras efter en månad.

2.6. Skador på paket/produkt

Om du upptäcker en skada på ditt paket eller din produkt ska detta anmälas direkt till ditt postkontor. Vi rekommenderar att du inte hämtar ut ett skadat paket. Skadan räknas nämligen inte längre som transportskada när du har hämtat ut det. Om du upptäcker en skada på produkten först när du har öppnat paketet, och skadan verkar bero på PostNords eller transportföretags hantering, ska du kontakta dem och göra en skadeanmälan senast sju dagar efter det att du tog emot paketet.

2.7 Bank utanför sverige

Om din bank är stationerad utanför Sverige så kan du få betala en avgift. Denna avgift bestäms av din bank och kan därför variera. Vänligen kontakta din bank för mer information.

3. Ångrat köp och reklamation

3.1 Ångerrätt

Eftersom produkterna är specialtillverkade utifrån dina önskemål som kund gäller inte den lagstadgade ångerrätten enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

3.2 Reklamation

Om du erhåller fel produkt eller om du är missnöjd med dina produkter ska du kontakta Customer Care och så tydligt som möjligt berätta varför. Om produkten är felaktig eller skadad, ersätter vi den självklart med en ny. Felaktiga produkter ersätts i första hand med en ny produkt och inte med pengarna tillbaka.

4. Personuppgifter och sekretess

4.1. Personuppgifter

Once Upon behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och de används enbart för att kunna ge dig bästa tänkbara service. All betalning hos Once Upon sker med Stripe. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med de gällande bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204).

4.2. Användande av annans namn

Om en kund handlar i någon annans namn, eller använder någon annans personnummer utan dennes medgivande, och detta innebär ekonomisk eller annan skada för Once Upon kommer kunden att polisanmälas.

5. Övrigt

5.1 Eventuella fel

Once Upon reserverar sig för de eventuella fel som kan förekomma på den här webbplatsen. Felen kan vara prisrelaterade och/eller av teknisk eller informativ karaktär.

5.2. Force majeure

I ett fall av force majeure befrias Once Upon från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. Force majeure avser händelser som inte går att förutse och som ligger utom vår kontroll. Det kan röra sig om krig, naturkatastrofer, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, samt fördyrande omständigheter.

5.3. Ändringar i villkor

Once Upon förbehåller sig rätten att när som helst ändra i dessa villkor. Varje gång du använder tjänsten förbinder du dig till att följa vid var tid gällande villkor.

6. Integritetspolicy

6.1 Om vår integritetspolicy

Once Upons integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, lagrar och använder personuppgifter när du använder vår tjänst, besöker webbplatsen, köper produkter från oss eller på annat sätt lämnar dina uppgifter till oss. Policyn ger dig också information om vilka typer av personuppgifter vi samlar in, hur vi använder dessa och vilka rättigheter du har att kontrollera vår användning av dina personuppgifter. Mer information hittar du i våra allmänna villkor. Du är också välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

6.2 Vilken information samlar vi in?

När du registrerar dig som användare hos oss registrerar vi din e-postadress. Vid en beställning hos oss behöver vi olika uppgifter från dig för att ta emot, hantera och skicka dina produkter. Det innefattar: Namn, adress och telefonnummer Din e-postadress (om du ej registrerat dig innan) För att en beställning ska kunna slutföras hos oss måste beställaren ha fyllt 18 år, alternativt ha målsmans tillstånd.

6.3 Vi sparar

Information kring din beställning. Loggar över användarbeteende i appen. I en kommande uppdatering kommer vi att lagra dina bilder så att de inte ska gå förlorade om din telefon går sönder.

6.4 Vi sparar inte

Ditt personnummer eller dina kort- och bankuppgifter. All betalning hanteras via Stripe checkout. Filnamn på de bilder du laddar upp till Once Upon. Bilderna får alltid en ny namnserie som i sin tur hanteras av vårt system.

6.5 Hur lagrar vi dina uppgifter?

Kommunikationen mellan kund och Once Upon sker via ett så kallat SLL-protokoll, en krypterad överföring mellan tjänst och användare som håller en erkänt hög standard. SSL nyttjas av exempelvis Facebook, Instagram och Google. Din information sparas på Google Cloud Platform servers i enlighet med deras avtal. Loggar över användarbeteende sparar vi genom Google Analytics, Firebase och Crashlytics.

6.6 Varför sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar information kring din order för att genom våra tjänster kunna erbjuda alla våra kunder att beställa sina personliga produkter på nytt. Informationen kan inte plockas bort av dig som kund, men på begäran ombesörjer vi självklart detta. Vi sparar information om användarbeteende för att förbättra upplevelsen på webbplatsen och i appen.

6.7 Upphovsrätt

Det är du som handlar hos Once Upon som är och kommer att hållas ansvarig för de bilder och texter du använder. Vi ber dig respektera upphovsrätten och fråga innan du framkallar någon annans bilder för att undvika missförstånd. Mer information om detta hittar du i våra Allmänna villkor.

6.8 Tredje part

Vi lämnar aldrig ut våra kundlistor, orderhistorik eller liknande information till tredje part. Undantag sker endast om en rättslig instans skulle kräva oss på information. Skulle det ske kommer först och främst vår jurist att titta på och godkänna begäran. Som privatägt företag har inget annat företag rätt att kräva Once Upon på information och uppgifter.

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan dig som användare och Once Upon Publishing AB (”vi” och ”oss”) vid ditt användande av tjänsten och beställning av trycksaker (”Produkter”) via Once Upon. Uppdaterad 2018-04-01. Om du har enklare funderingar kring Once Upon, funktioner i appen eller beställning av böcker, hittar du svar på de vanligaste frågorna i vår support.

Innehåll

1. Användning
2. Beställning och leverans
3. Ångrat köp och reklamation
4. Personuppgifter och sekretess
5. Övrigt
6. Integritetspolicy

1. Användning

1.1. Användarvillkor

Genom att använda Once Upon godkänner du att Once Upon inte är ansvarigt för och inte stödjer innehåll som du publicerat på tjänsten. Once Upon har ingen skyldighet att förhandsgranska, övervaka, redigera eller ta bort innehåll. Om ditt innehåll strider mot dessa användarvillkor kan du göras juridiskt ansvarig för sådant innehåll.

1.2. Ägaranspråk

Once Upon gör inga ägaranspråk på något innehåll som du publicerar.

1.3. Lagring

När appen är igång och har internetuppkoppling säkerhetskopieras allt innehåll (bilder och texter) kontinuerligt mot ditt Once Upon-konto i vår molnlagring. För att kunna använda Once Upon måste du godkänna att Once Upon får tillgång till ditt digitala bildbibliotek.

1.4. Allmänna villkor vid inbjudan till samarbete på bok

Personen du bjuder in till ett samarbete får vid accepterandet av inbjudan tillgång till allt innehåll i den berörda boken (bilder och texter). Din inbjudan skickas som en engångslänk. Den första som använder länken får tillgång till boken, därefter är länken förbrukad. Engångslänken är inte personlig. Det innebär att mottagaren kan skicka den vidare till en annan person som i sin tur kan ta del av boken istället för den tänkta mottagaren. Genom att bjuda in en person till din bok accepterar du således att dina personuppgifter kan komma att spridas till de/den personer som mottagaren väljer att vidarebefordra länken med inbjudan till. Once Upon tar inget ansvar för den spridning av dina personuppgifter som, du genom en inbjudan valt att dela med andra, kan komma att ske. Du kan bjuda in hur många du vill till en bok genom att låta dem skanna en QR-kod eller skicka öppna inbjudningar via länk, till var och en av dem. Du som ägare av en bok är den enda som kan bjuda in till ett samarbete, och du är också den enda som kan ta bort personer från ett samarbete. Alla som deltar i ett samarbete kan kopiera innehållet i boken och lägga till det i en annan, för den personen privat, bok. Det innebär att allt du lägger in i en samarbetsbok blir tillgängligt för spridning av samtliga personer som medverkar i samarbetet.

1.5. Personuppgifter och sekretess

1) Behandling av personuppgifter: Once Upons behandling av personuppgifter redogörs för i Once Upons integritetspolicy, se separat dokument benämnt ”Integritetspolicy”. 2) Användande av annans namn: Om en kund handlar i någon annans namn, eller använder någon annans personnummer eller andra personuppgifter utan dennes medgivande, och detta innebär ekonomisk eller annan skada för Once Upon kommer kunden att polisanmälas. Det är du som handlar hos Once Upon som är och kommer att hållas ansvarig för de bilder och texter du använder. Vi ber dig respektera upphovsrätten och personuppgiftslagstiftningen och inhämta nödvändiga samtycken innan du framkallar någon annans bilder för att undvika missförstånd.

2. Beställning och leverans

2.1 Beställning

Du som privatperson har möjlighet att beställa produkter baserade på ditt innehåll i Once Upon-appen. Företag som önskar beställa kan kontakta oss på mejladress hello@onceupon.se

2.2 Förtydligande

Din beställning av produkter via Once Upon är bindande. Om det uppstår några problem med din order blir du kontaktad så snart som möjligt. Är du under 18 år behöver du målsmans tillstånd när du beställer hos oss. Vi levererar till hela världen, se leveranstider nedan. Vid leverans utanför EU ansvarar kunden för eventuella tullavgifter och andra tillkommande avgifter.

2.3 Betalning

Betalning hanteras genom Stripe Checkout, i samarbete med Klarna AB, 556737-0431. Du kan välja att betala via Klarna faktura, Klarna konto, betala direkt med kort eller genom banköverföring. Notera att du genom att använda Stripe Checkout godkänner Klarna AB:s villkor. Vidare vill vi be dig notera att Klarna AB, i syfte att säkert kunna identifiera dig och förhindra obehörigt nyttjande eller missbruk av Stripe Checkout samt för att uppfylla kraven enligt god kreditgivningssed behöver säkerställa din identitet. Klarna AB gör detta genom att automatiskt inhämta tilläggsinformation såsom personnummer, namn och adress samt, vid val av kreditalternativ, kreditinformation från olika leverantörer. Klarna AB kan även komma att använda sådan information som du kan ha lämnat vid tidigare köp eller sådan information som är allmänt tillgänglig på internet samt information om hur du tidigare har uppfyllt våra betalningsvillkor, för att göra en riskbedömning. Genom att slutföra köpet bekräftar du din identitet och korrekt leveransadress. Vill du veta mer om Klarna AB:s villkor och inhämtande av information, vänligen besök besök www.klarna.se. När vi har tagit emot din beställning får du en bekräftelse till din e-post. Det är viktigt att du kontrollerar att alla uppgifter stämmer. Spara orderbekräftelsen så att du kan uppge ordernummer till vår kundservice.

2.4. Leveranstid

Leveranstiden är specifierad nedan. Om du beställer i samband med en storhelg kan det dröja någon dag extra för din leverans att hitta fram till dig. Sverige, Tyskland, Nederländerna och Australien: omkring 5-7 arbetsdagar från beställningsdag Övriga Europa: omkring 10 arbetsdagar från beställningsdag USA: 6-12 arbetsdagar från beställningsdag Resten av världen: omkring 10-20 arbetsdagar från beställningsdag

2.5. Fraktkostnad

Fraktkostnaden är 50 kr/€5, oavsett storleken på din order. Om din order levereras som paket får du ett SMS när du kan hämta ut det hos ditt lokala postombud. Glöm inte att ta med giltig legitimation. Du måste då hämta ut paketet inom 14 dagar. Vi har ingen möjlighet att förlänga denna tid. Efter 14 dagar går paketet tillbaka till oss. Varan debiteras sitt fulla värde och det tillkommer en extra kostnad för returfrakt och hantering. Avgiften för detta är 150 kr och debiteras via en separat faktura. Vi kan självklart skicka ut paketet på nytt efter att returen inkommit till oss. Varan kasseras efter en månad.

2.6. Skador på paket/produkt

Om du upptäcker en skada på ditt paket eller din produkt ska detta anmälas direkt till ditt postkontor. Vi rekommenderar att du inte hämtar ut ett skadat paket. Skadan räknas nämligen inte längre som transportskada när du har hämtat ut det. Om du upptäcker en skada på produkten först när du har öppnat paketet, och skadan verkar bero på PostNords eller transportföretags hantering, ska du kontakta dem och göra en skadeanmälan senast sju dagar efter det att du tog emot paketet.

2.7 Bank utanför sverige

Om din bank är stationerad utanför Sverige så kan du få betala en avgift. Denna avgift bestäms av din bank och kan därför variera. Vänligen kontakta din bank för mer information.

3. Ångrat köp och reklamation

3.1 Ångerrätt

Eftersom produkterna är specialtillverkade utifrån dina önskemål som kund gäller inte den lagstadgade ångerrätten enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

3.2 Reklamation

Om du erhåller fel produkt eller om du är missnöjd med dina produkter ska du kontakta Customer Care och så tydligt som möjligt berätta varför. Om produkten är felaktig eller skadad, ersätter vi den självklart med en ny. Felaktiga produkter ersätts i första hand med en ny produkt och inte med pengarna tillbaka.

4. Personuppgifter och sekretess

4.1. Personuppgifter

Once Upon behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och de används enbart för att kunna ge dig bästa tänkbara service. All betalning hos Once Upon sker med Stripe. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med de gällande bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204).

4.2. Användande av annans namn

Om en kund handlar i någon annans namn, eller använder någon annans personnummer utan dennes medgivande, och detta innebär ekonomisk eller annan skada för Once Upon kommer kunden att polisanmälas.

5. Övrigt

5.1 Eventuella fel

Once Upon reserverar sig för de eventuella fel som kan förekomma på den här webbplatsen. Felen kan vara prisrelaterade och/eller av teknisk eller informativ karaktär.

5.2. Force majeure

I ett fall av force majeure befrias Once Upon från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. Force majeure avser händelser som inte går att förutse och som ligger utom vår kontroll. Det kan röra sig om krig, naturkatastrofer, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, samt fördyrande omständigheter.

5.3. Ändringar i villkor

Once Upon förbehåller sig rätten att när som helst ändra i dessa villkor. Varje gång du använder tjänsten förbinder du dig till att följa vid var tid gällande villkor.

6. Integritetspolicy

6.1 Om vår integritetspolicy

Once Upons integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, lagrar och använder personuppgifter när du använder vår tjänst, besöker webbplatsen, köper produkter från oss eller på annat sätt lämnar dina uppgifter till oss. Policyn ger dig också information om vilka typer av personuppgifter vi samlar in, hur vi använder dessa och vilka rättigheter du har att kontrollera vår användning av dina personuppgifter. Mer information hittar du i våra allmänna villkor. Du är också välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

6.2 Vilken information samlar vi in?

När du registrerar dig som användare hos oss registrerar vi din e-postadress. Vid en beställning hos oss behöver vi olika uppgifter från dig för att ta emot, hantera och skicka dina produkter. Det innefattar: Namn, adress och telefonnummer Din e-postadress (om du ej registrerat dig innan) För att en beställning ska kunna slutföras hos oss måste beställaren ha fyllt 18 år, alternativt ha målsmans tillstånd.

6.3 Vi sparar

Information kring din beställning. Loggar över användarbeteende i appen. I en kommande uppdatering kommer vi att lagra dina bilder så att de inte ska gå förlorade om din telefon går sönder.

6.4 Vi sparar inte

Ditt personnummer eller dina kort- och bankuppgifter. All betalning hanteras via Stripe checkout. Filnamn på de bilder du laddar upp till Once Upon. Bilderna får alltid en ny namnserie som i sin tur hanteras av vårt system.

6.5 Hur lagrar vi dina uppgifter?

Kommunikationen mellan kund och Once Upon sker via ett så kallat SLL-protokoll, en krypterad överföring mellan tjänst och användare som håller en erkänt hög standard. SSL nyttjas av exempelvis Facebook, Instagram och Google. Din information sparas på Google Cloud Platform servers i enlighet med deras avtal. Loggar över användarbeteende sparar vi genom Google Analytics, Firebase och Crashlytics.

6.6 Varför sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar information kring din order för att genom våra tjänster kunna erbjuda alla våra kunder att beställa sina personliga produkter på nytt. Informationen kan inte plockas bort av dig som kund, men på begäran ombesörjer vi självklart detta. Vi sparar information om användarbeteende för att förbättra upplevelsen på webbplatsen och i appen.

6.7 Upphovsrätt

Det är du som handlar hos Once Upon som är och kommer att hållas ansvarig för de bilder och texter du använder. Vi ber dig respektera upphovsrätten och fråga innan du framkallar någon annans bilder för att undvika missförstånd. Mer information om detta hittar du i våra Allmänna villkor.

6.8 Tredje part

Vi lämnar aldrig ut våra kundlistor, orderhistorik eller liknande information till tredje part. Undantag sker endast om en rättslig instans skulle kräva oss på information. Skulle det ske kommer först och främst vår jurist att titta på och godkänna begäran. Som privatägt företag har inget annat företag rätt att kräva Once Upon på information och uppgifter.